Nuotolinis juostų saugojimas

Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

Nuotolinis juostų saugojimas

  1. Home
  2. Paslaugos
  3. Nuotolinis juostų saugojimas

Juostinės atsarginės kopijos ir nuotolinio juostų saugojimo paslaugos 

Svarbiausios verslo informacijos saugojimas nuotolinėse, nuo kompiuterinio tinklo atjungtose saugyklose užtikrins patikimą duomenų atkūrimą, kai to labiausiai reikia

Jūsų darbuotojai daugiausia dėmesio turėtų skirti toms užduotims, kurios yra išties svarbios Jūsų verslui.  Tačiau Jums susiduriant su vis didesnėmis verslui svarbios informacijos apimtimis ir esant būtinybei kurti atsargines duomenų kopijas ir užtikrinti šios informacijos apsaugą, Jūsų įmonei tenka skirti nemažai laiko ir lėšų, kad suvaldytumėte šį procesą, pasirūpintumėte laikmenomis bei visa infrastruktūra. 

Perkėlę juostines atsargines kopijas į nuotolines saugyklas ir perdavę jas patikimai trečiajai šaliai, turinčiai tam reikalingus resursus, priežiūros grandinę, technologijas bei patirtį, kuri leidžia užtikrinti Jūsų duomenų apsaugą, Jūs galite sutrumpinti prastovos laiką ir toliau sklandžiai ir nepertraukiamai vykdyti savo veiklos procesus, nes būtent tai yra naudinga Jūsų verslui.

Nuotolinis verslo duomenų saugojimas užtikrina atitiktį reikalavimams ir drauge garantuoja duomenų pasiekiamumą 

Aparatūros gedimų, žmogaus klaidų, programinės įrangos veikimo sutrikimų, žmonių sukeltų ar gamtinių nelaimių padariniai gali neigiamai paveikti įmonės produktyvumą.  Bet kokiu atveju būtina kurti atsargines duomenų kopijas ir, dar svarbiau, reikia pasirūpinti nuotoliniu duomenų saugojimu, kad, esant reikalui, būtų galima šiuos duomenis atkurti. 

„Iron Mountain®“ nuotolinio juostų saugojimo paslaugos yra paremtos visapusiais duomenų apsaugos sprendimais, skirtais pervežti, saugoti, tvarkyti ir atkurti Jūsų atsargines duomenų kopijas, laikomas saugioje nuotolinėje saugykloje. 

Mes turime sukaupę visą reikalingą patirtį ir žinias, kad užtikrintume, jog įvykus nenumatytam incidentui Jūsų įmonė galėtų greitai sugrįžti prie įprastų veiklos operacijų.  Mūsų griežti priežiūros grandinės protokolai ir saugūs logistikos sprendimai užtikrins, kad Jūsų svarbūs duomenys būtų tinkamai apsaugoti tiek perkėlimo, tiek saugojimo metu.  Kadangi Jūsų laikmenos bus saugomos laikantis patikrintų procedūrų ir gerųjų praktikų, galėsite būti tikri, kad gavę vidinių ar išorinių užklausų dėl tam tikrų juostinių laikmenų, visada pajėgsite rasti reikalingus duomenis.SUSISIEKITE SU „IRON MOUNTAIN“

business women

SUSISIEKITE SU „IRON MOUNTAIN“